AktualnościO nasImprezyDlaczego CIGGaleriaLinkiKontakt

SZUKAJ

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 400.
W kwietniu 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wniosek o dofinansowanie.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą m.in.: - wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym; - uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny; - udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; - udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą; - doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie wdrożenia strategii eksportowej. Jego obowiązkowym załącznikiem jest Plan Rozwoju Eksportu. W ramach Działania 6.1 PO IG możecie Państwo aplikować:

- o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu, możecie Państwo uzyskać do 400 tys. zł (co stanowi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.); - o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu", kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł., maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu). Nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania. Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.

Szczegółowe informacje. tel./faks:+48 22 875 09 00 +48 22 875 09 01 e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl

Centrum Informacji Gospodarczej 03-984 Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9 lok. 158 e-mail:cig@cig-promocja.pl tel. +48 22-875 09 00

Aktualności
23-07-2012
Dotacje dla firm z województwa lubelskiego
W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 13 sierpnia 2012 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i wystawach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (Schemat A).
23-07-2012
DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
W terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.
24-07-2012
Dotacje dla firm z województwa zachodniopomorskiego
Do 31 lipca 2012 roku przedsiębiorcy z sektora MSP mający siedzibę (zarejestrowani) na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i/lub wystawach o międzynarodowym charakterze w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”, typ projektu UDZIAŁ W TARGACH/WYSTAWACH RPO WZ.
01-04-2013
DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 400.000 PLN

W kwietniu 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.kontakt: ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego 9/158, 03-984 Warszawa, tel./fax +48 22 875 09 00 , +48 22 875 09 01