AktualnościO nasImprezyDlaczego CIGGaleriaLinkiKontakt

SZUKAJ

Dlaczego CIG

Korzyści z uczestnictwa w misjach CIG

Centrum Informacji Gospodarczej gwarantuje najwyższy standard usług. Zapewniamy pełną obsługę organizacyjną i opiekę naszych specjalistów - zarówno podczas przygotowań, jak również w trakcie całego wyjazdu.

Uczestnicy misji handlowych CIG mają stały i bezpośredni kontakt z naszymi przedstawicielami-rezydentami we wszystkich krajach, do których organizujemy wyjazdy.

Nasi rezydenci to osoby, które znakomicie poruszają się na danym rynku, znają przepisy celne, pilotują procedury typu import-eksport wraz z kontrolą jakości towarów, realizują wysyłkę transportów cargo, jak również udzielaja informacji na temat nieformalnych, lokalnych obyczajów handlowych.

Zapewniamy nie tylko  tłumaczenia, ale przede wszystkim  aktywnie pomagamy w pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych.

Dodatkowo, dzięki współpracy CIG z bankami, istnieje możliwość uzyskania korzystnego kredytu obrotowego na sfinansowanie udziału w misji. Kredyt jest traktowany jako koszt firmy, można go spłacać w ciągu roku bez konieczności ustalania stałej raty kredytu.

Dla organizatorów grupowych (stowarzyszenia, zrzeszenia, izby itd.) przewidujemy możliwość negocjacji warunków wyjazdu.

 

Aktualności
01-04-2013
DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 400.000 PLN

W kwietniu 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.


24-07-2012
Dotacje dla firm z województwa zachodniopomorskiego
Do 31 lipca 2012 roku przedsiębiorcy z sektora MSP mający siedzibę (zarejestrowani) na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i/lub wystawach o międzynarodowym charakterze w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”, typ projektu UDZIAŁ W TARGACH/WYSTAWACH RPO WZ.
23-07-2012
Dotacje dla firm z województwa lubelskiego
W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 13 sierpnia 2012 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i wystawach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (Schemat A).
23-07-2012
DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
W terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.
zobacz więcej
kontakt: ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego 9/158, 03-984 Warszawa, tel./fax +48 22 875 09 00 , +48 22 875 09 01