AktualnościO nasImprezyDlaczego CIGGaleriaLinkiKontakt

SZUKAJ

Dotacje dla firm z województwa zachodnio
Do 31 lipca 2012 roku przedsiębiorcy z sektora MSP mający siedzibę (zarejestrowani) na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i/lub wystawach o międzynarodowym charakterze w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”, typ projektu UDZIAŁ W TARGACH/WYSTAWACH RPO WZ. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20.000 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu, w tym przygotowania do udziału w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze mogą rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże warunkiem koniecznym, aby uzyskać dofinansowanie jest to, ze wniosek o dofinansowanie musi być złożony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rozpoczyna się impreza targowa/wystawiennicza i nie później niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym dana impreza będzie się odbywać. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. że nabór wniosków jest prowadzony począwszy od 14 maja 2012 r. do wyczerpania określonego limitu środków przewidzianego na poddziałanie w ramach konkursu. Łączna kwota śródków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 300.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Aktualności
23-07-2012
Dotacje dla firm z województwa lubelskiego
W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 13 sierpnia 2012 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i wystawach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (Schemat A).
23-07-2012
DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
W terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.
24-07-2012
Dotacje dla firm z województwa zachodniopomorskiego
Do 31 lipca 2012 roku przedsiębiorcy z sektora MSP mający siedzibę (zarejestrowani) na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na udział w targach i/lub wystawach o międzynarodowym charakterze w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”, typ projektu UDZIAŁ W TARGACH/WYSTAWACH RPO WZ.
01-04-2013
DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 400.000 PLN

W kwietniu 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.kontakt: ul. Jana Nowaka - Jezioranskiego 9/158, 03-984 Warszawa, tel./fax +48 22 875 09 00 , +48 22 875 09 01